مقاله تله انتظارات ناشي از اعمال سياست‌هاي صلاحديدي پولي با تأکيد بر سلطه مالي در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تله انتظارات ناشي از اعمال سياست‌هاي صلاحديدي پولي با تأکيد بر سلطه مالي در ايران :


تعداد صفحات :38

مطالعه حاضر با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی پایه خرد, به بررسی نحوه شکل‌گیری تله انتظارات ناشی از سیاست‌های صلاحدیدی پولی در شرایط سلطه مالی پرداخته است. نتایج حاصل از مقداردهی الگو نشان می‌دهد, نرخ بهره تعادلی در این شرایط حدوداً 25 برابر نرخ بهره تعادلی به دست آمده با فرض سیاست پولی مستقل می‌باشد. این نتیجه نشان می‌دهد که تا چه میزان, بهره‌گیری از سیاست پولی صلاحدیدی با هدف تحقق بودجه دولت, می‌تواند نرخ بهره تعادلی و به تبع آن نرخ تورم تعادلی را افزایش داده و تله‌های تورمی پایدار در اقتصاد شکل گیرد. لازم به ذکر است که مقداردهی الگو با استفاده از داده‌های اقتصاد ایران نیز انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که اقتصاد ایران در نرخ بهره 12 درصد به تعادل می‌رسد. به عبارت دیگر, در مقادیر بهره کمتر از 12 درصد, منفعت ایجاد تورم بیشتر از هزینه اختلال تورمی است.

لینک کمکی