مقاله اندازه‌گيري نااطميناني در اقتصاد کلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اندازه‌گيري نااطميناني در اقتصاد کلان :


تعداد صفحات :42

با توجه به اینکه اقتصاد ایران تحت تأثیر انواع تکانه‌ها و نوسانات مختلف قرار دارد, تعیین معیار جامعی از نااطمینانی اقتصاد کلان که بیانگر سطح کلی نااطمینانی در اقتصاد باشد از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. در این مطالعه معیار جدیدی از نااطمینانی کلان در اقتصاد ایران معرفی شده است. در این راستا تلاش شده است تا برآوردهای برتر اقتصادسنجی از شاخص نااطمینانی کلان را فراهم کنیم و پویایی‌های آن را در طول دوره 1393-1369 بررسی نماییم. این معیار به صورت یک فرآیند تصادفی مشترک و پنهان از تعداد زیادی سری‌های زمانی مربوط به متغیرها و بخش‌های مختلف استخراج شده, و سپس استحکام آن ارزیابی شده است. پویایی‌های نااطمینانی کلان انعکاس‌دهنده مهم‌ترین رویدادهای اقتصاد ایران در طول دوره مطالعه است. بر اساس برآورد الگوی مبنا, نااطمینانی اقتصاد کلان در دور‌ه‌های رکودی 1372-1370, 1374-1373 و 1392-1390 افزایش چشم‌گیر داشته است, به طوری که در بهار 1372, بهار 1374, و پاییز 1391 به بالاترین مقادیر تاریخی خود رسیده است. همچنین در بین مجموعه داده‌ها, نااطمینانی سری‌های زمانی نرخ ارز و مخارج دولتی بیشترین همبستگی را با نااطمینانی اقتصاد کلان داشته‌اند.‌ از این رو, این نااطمینانی‌ها سهم قابل‌ توجهی در شکل‌گیری و کنترل شوک‌های نااطمینانی اقتصاد کلان در ایران داشته‌اند.

لینک کمکی