مقاله تأثير گسترش سهم بانک‌هاي خصوصي در نظام بانکي بر مطالبات معوق سيستم بانکي در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير گسترش سهم بانک‌هاي خصوصي در نظام بانکي بر مطالبات معوق سيستم بانکي در ايران :


تعداد صفحات :34

با توجه به واگذاری بانک‌های دولتی به بخش خصوصی در سال‌های اخیر و همچنین تأسیس بانک‌های خصوصی جدید, بررسی تأثیر گسترش بانک‌های خصوصی بر مطالبات معوق سیستم بانکی در ایران, ضروری به نظر می‌رسد. بر این اساس, مقاله حاضر اثر گسترش سهم بانک‌های خصوصی در نظام بانکی کشور را بر مطالبات معوق کل سیستم بانکی, با استفاده از داده‌های فصلی دوره‌ زمانی 1380 تا 1392 و با کمک از الگوی خود توضیح با وقفه‌های گسترده مورد آزمون و تحلیل قرار داد. بدین منظور, نسبت تسهیلات بانک‌های خصوصی به کل تسهیلات سیستم بانکی ‌به عنوان معیار سنجش سهم بانک‌های خصوصی در نظام بانکی در نظر گرفته شد. نتایج ‌حاکی از آن است که افزایش سهم بانک‌های خصوصی در نظام ‌بانکی کشور ‌تأثیر منفی بر مطالبات معوق ‌سیستم بانکی داشته است.

لینک کمکی