مقاله آيا شاخص قيمت توليدکننده پيشراني براي شاخص قيمت مصرف‌کننده است؟

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله آيا شاخص قيمت توليدکننده پيشراني براي شاخص قيمت مصرف‌کننده است؟ :


تعداد صفحات :32

میان بسیاری از اقتصاددانان ایران این نگرش وجود دارد که تورم شاخص قیمت تولیدکننده پیشرانی برای تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده است. طبق این دیدگاه, افزایش (کاهش) تورم شاخص قیمت تولیدکننده علامتی از افزایش (کاهش) تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده در آینده خواهد بود. مقاله حاضر با به کارگیری اطلاعات زیراجزای شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده فرضیه فوق را آزمون می‌کند. اطلاعات مورد استفاده مربوط به 359 قلم کالای موجود در سبد مصرف‌کننده و 751 قلم کالای موجود در سبد تولیدکننده به پایه سال 1383 و در بازه زمانی 1383 تا 1392 می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که تورم شاخص قیمت تولیدکننده پیشرانی برای تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده محسوب نمی‌شود اما با حذف اقلام مشترک میان شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده از لیست اقلام شاخص قیمت تولیدکننده, تورم شاخص قیمت بازسازی شده تولیدکننده هم در بلند‌مدت و هم در کوتاه‌مدت می‌تواند پیشرانی برای تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده باشد.

لینک کمکی