مقاله عوامل موثر بر چرخه‌هاي تجاري اقتصاد ايران؛ يک مدل خودرگرسيوني برداري ساختاري (SVAR)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله عوامل موثر بر چرخه‌هاي تجاري اقتصاد ايران؛ يک مدل خودرگرسيوني برداري ساختاري (SVAR) :


تعداد صفحات :38

اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد نفتی -دولتی که در سه دهه اخیر غالباً با معضلاتی چون تورم و کسری بودجه دست به گریبان بوده است, چرخه‌های تجاری بزرگ و کوچکی را پشت سر نهاده است. بدیهی است شناخت عوامل کلیدی ایجادکننده این چرخه‌های تجاری می‌تواند برنامه‌ریزان و سیاستگذاران اقتصادی کشور را در ارائه تصمیمات صحیح‌تر و کاراتر یاری رساند. این تحقیق با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR), در پی شناسایی اینگونه عوامل اثرگذار برآمده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در حدفاصل سال‌های 1369 تا 1391, از میان متغیرهای اساسی مدل, متغیر رشد کسری بودجه و رشد نرخ ارز حقیقی بیشتر از سایر عوامل دیگر, بر جز چرخه‌ای رشد تولید ناخالص داخلی اثرگذاری داشته است و نیاز است که سیاستگذاران اقتصاد کلان تمرکز بیشتری در کنترل این دو عامل جهت ثبات‌بخشی بیشتر اقتصاد ایران از خود مبذول بدارند. ارایه‌توصیه‌های سیاستی بخش پایانی این تحقیق را شکل می‌دهد.

لینک کمکی