مقاله بررسي آثار اقتصادي کاهش صادرات نفتي در ايران رهيافت تعادل عمومي محاسبه‌پذير مالي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي آثار اقتصادي کاهش صادرات نفتي در ايران رهيافت تعادل عمومي محاسبه‌پذير مالي :


تعداد صفحات :49

این مقاله به بررسی آثار کاهش صادرات نفت بر تولید ناخالص داخلی, مصرف خصوصی, سرمایه‌گذاری, مخارج دولت و سطح تولید بخش‌های عمده اقتصادی در ایران می‌پردازد. در این پژوهش از نسخه ایستای الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر مالی ایران استفاده شده است. این الگو بر مبنای ماتریس حسابداری اجتماعی بانک مرکزی ایران کالیبره شده و شامل 47 فعالیت تولیدی, 112 طبقه از کالاها و خدمات, 7 دارایی مالی و 5 نهاد است. شرط سود صفر, شرط تسویه بازار, شرط توازن درآمد, انعطاف‌پذیری مخارج دولت, تحرک ناقص نیروی کار و سرمایه, جانشینی ناقص کالای داخلی و خارجی, فرم کشش جانشینی ثابت و رفتار بهینه‌یابی در تولید و مصرف از فروض مهم این الگو به شمار می‌روند. محاسبات نشان می‌دهد که در سناریوی کاهش 50 درصدی در صادرات نفت, تولید ناخالص داخلی 622 درصد, مصرف خصوصی 490 درصد و مخارج دولت 1363 درصد کاهش خواهد یافت و در مقابل صادرات غیرنفتی 1849 درصد افزایش می‌یابد. بیشترین کاهش در سطح فعالیت مربوط به بخش نفت و بخش خدمات است. در مقابل بیشترین افزایش در سطح فعالیت نیز مربوط به ماهیگیری, استخراج معادن و جنگلداری است. تحلیل حساسیت نتایج نسبت به پارامترهای مختلف حاکی از دقت بالای نتایج پژوهش است.

لینک کمکی