مقاله تأثير ساختار سرمايه بانکي بر نقش خلق نقدينگي بانک‌ها در اقتصاد ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير ساختار سرمايه بانکي بر نقش خلق نقدينگي بانک‌ها در اقتصاد ايران :


تعداد صفحات :34

در این پژوهش به محاسبه شاخص خلق نقدینگی در نظام بانکی کشور, مطابق با مطالعه Berger & Bouwman (2009) و با تأکید بر ساختار ترازنامه شبکه بانکی کشور طی سال‌های 1385-1391 و بررسی ارتباط این شاخص با سرمایه بانکی مورد پرداخته می‌شود. روش مورداستفاده در این تحقیق گشتاورهای تعمیم‌یافته است. مطابق با نتایج به‌دست آمده, در این تحقیق, ارتباط منفی میان خلق نقدینگی و سرمایه وجود دارد. ازاین‌رو از فرضیه شکنندگی مالی در شبکه بانکی کشور مورد تأیید قرار می‌گیرد.

لینک کمکی