مقاله سنجش ضريب قدرت انحصاري بازار وام و تسهيلات بانکي در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله سنجش ضريب قدرت انحصاري بازار وام و تسهيلات بانکي در ايران :


تعداد صفحات :28

این مقاله به ارزیابی ساختار بازار وام و تسهیلات بانکی ایران و سنجش ضریب قدرت انحصاری بر اساس رویکرد برسنان و لئو می‌پردازد. پژوهش جاری وضعیت بازار متشکل پولی ایران در بازه زمانی 92-1384 که شامل 18 بانک فعال می‌باشد را موردبررسی قرار داده است. با استفاده از مدل قدرت بازاری برسنان مشخص شد درجه بالایی از رقابت در بازار وام و تسهیلات برای 18 بانک فعال در صنعت بانکداری وجود ندارد. ضرایب برآوردی با استفاده از روش گشتاوری تعمیم‌یافته فرضیه وجود رقابت کامل برای کل بازار وام و تسهیلات بانکی را رد می‌کند.

لینک کمکی