مقاله رتبه‌بندي مدل‌هاي ارزش درمعرض ريسک و کاهش هزينه فرصت الزام سرمايه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله رتبه‌بندي مدل‌هاي ارزش درمعرض ريسک و کاهش هزينه فرصت الزام سرمايه :


تعداد صفحات :43

رتبه‌بندی مدل‌های ارزش درمعرض ریسک به‌منظور کاهش هزینه فرصت الزامات سرمایه‌ای, یک ابزار مهم برای ارزیابی عملکرد این مدل‌ها محسوب می‌شود. در این مقاله به رتبه‌بندی و آزمون آماری توانایی پیش‌بینی مکمل مدل‌ها پرداخته‌ایم. روش رتبه‌بندی استفاده‌شده با لحاظ‌کردن اندازه تنبیهی برای مدل‌های ارزش درمعرض ریسک این اجازه را به مدیران ریسک می‌دهد که هزینه ریسک و تخصیص سرمایه را به‌گونه‌ای موثر تفسیر کنند. از این روش در مقایسه عملکرد مدل‌های موجود پارامتریک شامل مدل‌های عمومی GARCH و جابه‌جایی مارکوف در ارزیابی ارزش درمعرض ریسک برای داده‌های روزانه شاخص کل بازار سهام تهران در دوره 1380-1391 استفاده شده است. نتایج به‌دست‌آمده با استفاده از روش رتبه‌بندی و آزمون پیش‌بینی مکمل تایید می‌کند که مدل‌های FIEGARCH و EGARCH دارای نتایج بهتری نسبت به دو مدل GARCH و مدل جابه‌جایی مارکوف برای پیش‌بینی ارزش درمعرض ریسک شاخص بازدهی بازار سهام تهران هستند.

لینک کمکی