مقاله نقش نهادها در بروز مصيبت يا موهبت منابع نفتي، يک الگوي رانت‌جويي با رويکرد تعادل عمومي تصادفي پويا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نقش نهادها در بروز مصيبت يا موهبت منابع نفتي, يک الگوي رانت‌جويي با رويکرد تعادل عمومي تصادفي پويا :


تعداد صفحات :48

هدف از این مطالعه تحلیل نظری و الگوسازی تجربی سازوکار اثرگذاری درآمدهای نفتی بر عملکرد اقتصاد ایران به‌عنوان یک اقتصاد نفتی است. این پژوهش یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویای نوکینزی‌ را برای الگوسازی سازوکار انتشار تکانه‌‌های نفتی در کوتاه‌مدت و بلندمدت در اقتصاد ایران ارائه می‌دهد. در این الگو بر کانال‌های مهم اثرگذاری درآمدهای نفتی بر عملکرد اقتصادی شامل عرضه کالای عمومی, رانت‌جویی و تغییر نهادی تأکید می‌شود. در چهارچوب الگوی ارائه‌شده, یک تکانه مثبت نفتی اگرچه در کوتاه‌مدت از کانال افزایش تقاضای کل موجب افزایش تولید غیرنفتی می‌شود, اما در بلندمدت اثر منفی رانت‌جویی و تضعیف نهادی بر اثر مثبت افزایش عرضه کالای عمومی غلبه‌ کرده و موجبات کاهش تولید غیرنفتی را فراهم می‌نماید. از آنجا که نتایج نظری و تجربی نقش ویژه نهادها در بروز مصیبت منابع را آشکار می‌کند, تقویت پایداری نهادی در برابر تکانه‌های نفتی و ارتقای کیفیت نهادها می‌تواند به‌عنوان مهم‌ترین راهکار تبدیل مصیبت منابع به موهبت منابع در اقتصاد ایران معرفی شود.

لینک کمکی