مقاله عوامل مؤثر بر ثبات در شبکه بانکي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله عوامل مؤثر بر ثبات در شبکه بانکي ايران :


تعداد صفحات :32

صنعت بانکداری یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران به‌شمار می‌آید که می‌تواند با ساماندهی و مدیریت مناسب منابع و مصارف خود, زمینه‌های رشد و شکوفایی اقتصاد را فراهم آورد. در این مقاله شاخص z-score و اجزای تشکیل‌دهنده آن به‌عنوان متغیرهای وابسته درنظر گرفته شده‌اند. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده, وام‌دهی بانک‌ها بر ثبات بانکی تاثیر داشته که این تاثیر منفی و معنادار بوده است. با وجود مطالبات معوق در بانک‌ها, میزان وام‌دهی در کشور و مطالبات معوق بر ثبات بانکی تاثیر منفی دارد. نسبت بازدهی سرمایه به‌عنوان متغیر سودآوری بر ثبات بانکی در شبکه بانکی کشور تاثیر گذاشته و دارای ضریب مثبت و معناداری است. با افزایش سودآوری بانک‌ها میزان ثبات بانکی افزایش یافته و بانک‌ها می‌توانند به‌وسیله سودآوری با ریسک‌های پیش روی خود مقابله کنند.

لینک کمکی