مقاله سنجش بهره‌وري شعب بانک با رويکرد تحليل پوششي داده‌هاي شبکه‌اي (يکي از بانک‌هاي استان گيلان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله سنجش بهره‌وري شعب بانک با رويکرد تحليل پوششي داده‌هاي شبکه‌اي (يکي از بانک‌هاي استان گيلان) :


تعداد صفحات :32

مدل‌های مرسوم تحلیل پوششی داده‌ها در ارزیابی عملکرد مبتنی بر رویکرد جعبه سیاه هستند, به‌گونه‌ای که نهاده‌ها در واحدهای تصمیم‌گیری بدون توجه به مراحل میانجی به ستانده‌ها تبدیل می‌شوند. فرایند ارائه خدمات در بانک‌ها از مراحل تعاملی و وابسته به هم تشکیل شده است. این پیوستگی باعث می‌شود در این پژوهش با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای, مدل اندازه‌گیری کارایی, اثربخشی و بهره‌وری در بانک طراحی شود. در این خصوص از ورودی‌های تعداد پرسنل و دارایی, متغیرهای میانجی هزینه‌های پرسنل و هزینه‌های عمومی و اداری و متغیرهای درآمد کل و سپرده کل به‌عنوان خروجی استفاده می‌شود. درنهایت, کارایی, اثربخشی و بهره‌وری شعب یکی از بانک‌های‌ استان گیلان طی فرایندها و سطوح مختلف با استفاده از مدل پیشنهادی سنجیده می‌شود. از نتایج جالب این پژوهش این است که کاراترین شعبه یا اثربخش‌ترین شعبه لزوماً بهترین شعبه از لحاظ بهره‌وری نیست.

لینک کمکی