مقاله ارزيابي سطح ريسک‌هاي عملياتي در مو?سسات اعتباري با استفاده از روش کوبيت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي سطح ريسک‌هاي عملياتي در مو?سسات اعتباري با استفاده از روش کوبيت :


تعداد صفحات :27

در این مقاله به توضیح اهمیت مدیریت ریسک‌های عملیاتی به‌واسطه پیاده‌سازی حسابرسی نظام اطلاعاتی منظم در موسسات اعتباری پرداخته می‌شود. روش‌شناسی اهداف کنترلی برای اطلاعات و فناوری‌های مرتبط یا کوبیت (COBIT) و نیز به‌ویژه چهارچوب قانونی ملی در جهت پیاده‌سازی حسابرسی نظام‌های اطلاعاتی در بانک‌های ایران با جزئیات بیشتری تشریح‌وتحلیل می‌شود. دراین‌ارتباط, روش و اصول پیاده‌سازی حسابرسی نظام‌های اطلاعاتی ارائه و قسمت‌های تکمیلی آن توضیح داده می‌شود. به‌منظور مطالعه میدانی نظام مذکور, روش لایکرت 5گانه مقیاس‌بندی‌شده از (کاملاً نارضایت‌بخش) به (کاملاً رضایت‌بخش) استفاده شده است. نتایج ارزیابی و سنجش سطح ریسک‌های عملیاتی در بانک‌های ایران که به‌نحوی از این نظام بهره‌مند هستند برای سال 1391 ارائه می‌شود. دراین‌ارتباط, تایید فرضیه‌های پژوهشی مطرح‌شده بیان‌کننده تاثیر مثبت معنادار روش حسابرسی بر مدیریت کارامد ریسک‌های عملیاتی است.

لینک کمکی