مقاله شوک‌هاي نفتي و سياست پولي در ايران: شواهدي بر پايه يک مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شوک‌هاي نفتي و سياست پولي در ايران: شواهدي بر پايه يک مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي :


تعداد صفحات :25

این مقاله نقش شوک‌های نفتی در سیاست‌های پولی بانک مرکزی را در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) بررسی می‌کند. مدل ارائه‌شده متناسب با ساختار اقتصاد ایران, شوک‌های نفتی را از کانال‌ مخارج دولت و در قالب قید تلفیقی دولت و بانک مرکزی مدل‌سازی نموده است. برآورد مدل با استفاده از روش اقتصادسنجی بیزی و با بهره‌گیری از داده‌های فصلی طی دوره زمانی 1370 تا 1389 صورت گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که شوک‌های نفتی بر مخارج دولت, منابع پایه پولی و درنتیجه آن حجم پول تأثیر کوتاه‌مدت مثبت دارد. علاوه‌براین, شوک‌های نفتی, تولید و تورم را نیز به‌صورت قابل‌ملاحظه‌ای در کوتاه‌مدت افزایش می‌دهد. به‌طورکلی, نتایج مقاله بیانگر نقش قابل‌ملاحظه‌ شوک‌های نفتی در سیاست‌های پولی بانک مرکزی و حاکی از سلطه دولت بر بانک مرکزی است؛ به این معنی که سیاست‌های پولی بانک مرکزی تحت سلطه تأمین مالی دولت قرار دارند.

لینک کمکی