مقاله تحليلي بر پنج دهه تحولات اقتصاد پولي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليلي بر پنج دهه تحولات اقتصاد پولي :


تعداد صفحات :37

در این مقاله تحولات عمده در نظریات و سیاست‌های پولی در پنج دوره مختلف بررسی شده است. دوره اول به تحولات اقتصاد پولی پیش از سال 1929 می‌پردازد. در این دوران, پول به‌عنوان عنصری مهم در تعیین فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شد و رشد باثبات عرضه پول, پیش‌شرطی برای رشد اقتصادی بود. دوره دوم از سال 1929 تا اوایل دهه 1960 را دربرمیگیرد که این دوره با ظهور مکتب کینزی همراه بود و پول و سیاست پولی در سیاست‌ها و ابزارهای دولت برای رسیدن به هدف ثبات اقتصادی, نسبتاً غیرمهم جلوه می‌کرد. دوره سوم از دهه1960 تا اوایل دهه1970 را شامل می‌شود که ظهور مکتب پول‌گرایان و تقابل کینزی‌ها و پول‌گرایان به‌عنوان مهمترین تحول پولی در این دوره محسوب می‌شود. دوره چهارم از اوایل دهه 1970 تا اواخر دهه1980 را دربرمیگیرد. تحولات این دوره منعکس‌کننده انتقادات فزاینده به ایده‌ها و نظریات کینزی توسط پول‌گرایان, نظریه انتظارات عقلایی و مکتب چرخه‌های تجاری حقیقی و اقتصاد سمت عرضه بود. دوره پنجم از اوایل دهه 1990 به بعد را دربرمی‌گیرد که با تحولات وسیعی از دیدگاه نظریات پولی جدید, تجربیات عملی درخصوص سیاست‌گذاری پولی, پژوهش‌های تجربی متنوع و مدل‌سازی جدید در اقتصاد پولی همراه بوده است.

لینک کمکی