مقاله ميزان انطباق اصول کميته بال در نظام بانکي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ميزان انطباق اصول کميته بال در نظام بانکي ايران :


تعداد صفحات :32

از بین استانداردهای مشخص‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای بخش مالی, اصول محوری کمیته بال به‌منظور نظارت مؤثر بانکی تهیه گردیده است. در این مقاله سعی شده تا باتوجه‌به میزان انطباق اصول کمیته بال در ایران,‌ عوامل مؤثر بر انطباق این استانداردها در ایران مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد. بدین‌منظور, پس از ارزیابی اصول بال در ایران, با استفاده از ارزیابی بخش مالی با استفاده از مدل‌های دودویی, عوامل مؤثر بر افزایش انطباق اصول بال و نظارت بانکی مؤثر مشخص شده است. طبق برآوردهای مدل پروبیت, نتایج حاکی از آن است که متغیرهای نسبت هزینه, شاخص ثبات بانکی, نسبت سرمایه و نسبت سرمایه به وام و نسبت وام به سپرده بیشترین تأثیر را بر انطباق اصول کمیته بال برای تحقق نظارت بانکی در کشور دارند.

لینک کمکی