مقاله تأثيرمسئوليت‌پذيري اجتماعي و تنوع‌پذيري محصولات بر عملکرد شرکت

ای رفع نیاز چندگانه مشتریان خود به تنوّع روی آورده‌اند تا با حفظ مشتریان خود، عملکرد و سودآوری شرکت را افزایش دهند. از سوی دیگر برای آن‌که بتوانند حضوری موّفق در جامعه داشته باشند درصدد آن هستند تا مفهوم مسئولیت‌پذیری اجتماعی را به بهترین شکل ممکن اجرا کنند تا با این‌کار در راستای افزایش رضایت‌مندی جامعه، عملکرد شرکت را هم بهبود ببخشند. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تنوع‌پذیری محصولات بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای اندازه‌گیری تنوّع‌پذیری محصولات از معیار آنتروپی استف

مقاله مقايسه زنان در دو منظومه غنايى نظامى

ت :29حضور زنان و نقش‏آفرینى آنان از بن مایه‏هاى ادبیات غنایى است در منظومه لیلى و مجنون پنج و در خسرو شیرین پانزده زن به چشم مى‏خورند. زنان مطرح شده در لیلى و مجنون چهار نفر (به غیر از لیلى) و از زنان وابسته به خانواده‏هایى هستند که در داستان ایفاى نقش مى‏کنند اما در خسرو و شیرین دوازده شخصیت مستقل به چشم مى‏خورد. در میان زنان، شیرین شخصیتى تاریخى است و در حماسه‏ها نیز حضور دارد و مى‏توان گفت که وى از قهرمانان بلندآوازه حماسه ایران است. هر دو داستان لیلى و مجنون و خسرو و شیرین از دید دراماتیک، تراژدى‏اند. زمینه هر دو داستان متفاوت است داس

مقاله هم‌سويي آموزه‌هاي قرآني و طنزهاي باباافضل کاشاني

ت :42طنز، از موضوعات پررنگ و ملموس رباعیات باباافضل کاشانی است. باباافضل، با بیانی نرم و آرام و با پرهیز از گستاخی و گزندگی زبان، طنزهایی شیوا آفریده و آن‌ها را در لفافه ابریشمین اشعار خویش پنهان ساخته است.شاعر در آفرینش طنز، از انواع آرایه‌های ادبی به‌ویژه از بازی‌های زبانی، پارادوکس، تکرار و جناس بهره جسته است. وی در ساخت طنز، از ضرب‌المثل استفاده کرده و خود نیز طنزهایی سروده که برخی، به‌صورت ضرب‌المثل بر زبان مردم جاری است.باباافضل در اغلب طنزهای خود، از آموزه‌های قرآن کریم بهره برده و پیام‌های ارزنده قرآنی را در قالب طنزهای گوناگون بیان ک