ارايه يک مدل رياضي براي مسيله ي مسيريابي وسايل نقليه چند انباره سبز در زنجيره ي لجستيک سرد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارايه يک مدل رياضي براي مسيله ي مسيريابي وسايل نقليه چند انباره سبز در زنجيره ي لجستيک سرد :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

در سه دهه اخیر, مفاهیم سیستم های لجستیکی یکپارچه و یکپارچگی تصمیم گیری, به یکی از مهم ترین جنبه های زنجیره تامین بدل شده اند. در این تحقیق یک مدل مسیریابی وسایل نقلیه چند انباره سبز برای محصولات غذایی فاسد شونده چند محصولی در شبکه توزیع زنجیره تامین سرد که شامل مراکز توزیع بالقوه (دپوها), مشتریان و ناوگان حمل و نقل می باشد, مورد مطالعه قرار گرفته است. بنحویکه مسیله با مد نظر قرار دادن فساد پذیری محصولات در پروسه توزیع و بهره گیری از خودروهای یخچالدار جهت حقظ تازگی با وابسته نمودن مصارف سوخت به میزان بار حمل شده بین گره ها, بصورت یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح فرمول بندی گردیده است. در مدل ریاضی پیشنهادی سعی شده با مد نظر قرار دادن محدودیت های ظرفیت برای انبارها و خودروها, وابسته نمودن میزان مصارف سوخت به میزان بار حمل شده بین گره ها و ... مسیله به شرایط دنیای واقعی نزدیک تر گردد. مدل از طریق حل مثال عددی در نرم افزار گمز مورد آزمایش قرار گرفته است.

لینک کمکی