ارايه يک مدل رياضي جهت ارزيابي و انتخاب تامين کنندگان کالا در زنجيره تامين فولاد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارايه يک مدل رياضي جهت ارزيابي و انتخاب تامين کنندگان کالا در زنجيره تامين فولاد :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر در حوزه مدل های کمی جهت انتخاب و ارزیابی تامین کنندگان کالا در زنجیره ی تامین در سال 1396 انجام شده است و از منظر هدف از نوع کاربردی است. جامعه آماری متشکل از منتخبی از کارشناسان شرکت فولاد می باشد. بر این اساس یک مدل ریاضی جهت انتخاب و ارزیابی تامین کنندگان کالا باهدف حداقل کردن کالاهای برگشتی, نرخ حمل ونقل های با دیرکرد, هزینه تولید سفارش دهی و مواد اولیه ارایه شده است. در ادامه, جهت حل مدل از روش معیار جامع به دلیل چندهدفه بودن مسیله و همچنین برای تجزیه تحلیل اطلاعات از نرم افزار گمز, استفاده شده است. نتایج مدل پیشنهادی, مقدار بهینه کالاهای برگشتی, نرخ حمل ونقل های با دیرکرد, هزینه تولید سفارش دهی و مواد اولیه را برای مدیران نشان می دهد و درنهایت تامین کننده مناسب را انتخاب می کند.

لینک کمکی