مقاله واکاوي همديد سامانه‌هاي سيل‌زا در استان گلستان (مطالعه موردي: سيلاب 20 مرداد 1380)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله واکاوي همديد سامانه‌هاي سيل‌زا در استان گلستان (مطالعه موردي: سيلاب 20 مرداد 1380) :


تعداد صفحات :28

در این پژوهش سیل 20 مرداد 1380 در استان گلستان بر اساس داده‌های بارش روزانه و داده‌های جوی از سری داده-های واکاوی شده NCEP/NCAR و ECMWF مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور نقشه های تاوایی پتانسیل ارتل در سطوح همدمای 330 و 320 کلوین, الگوهای گردشی ترازهای 1000, 850 و 500, همگرایی شار رطوبت تراز 850, شاخص‌های ناپایداری و پوشش ابر ترسیم و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد در این روز با ریزش هوای سرد از استراتوسفر به وردسپهر تاوایی پتانسیل در منطقه تقویت شده, همچنین با نفوذ سامانه پرارتفاع شمال دریای خزر و انتقال رطوبت از سطح دریا به بخش‌های شمالی و ورود کم‌ارتفاع گنگ و خلیج‌فارس از بخش‌های جنوبی و تزریق رطوبت به منطقه مورد مطالعه, به همراه عقب نشینی پر ارتفاع جنب حاره‌ای بستر ناپایداری‌ها و جبهه‌زایی و در نتیجه بارش‌های شدید در این روز فراهم شده است.

لینک کمکی