مقاله برنامه ريزي گردشگري درزمينه حيات وحش شهرستان دزفول

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله برنامه ريزي گردشگري درزمينه حيات وحش شهرستان دزفول :


تعداد صفحات :24

‎‎‎‎‎‎هدف از این تحقیق, برنامهریزی گردشگری در زمینهی حیات وحش شهرستان دزفول درجهت شناخت مهمترین گونه‎ی جانوری موثر در جذب اکوتوریستها, شناخت مهمترین فعالیتهای مربوط به حیات وحش در منطقه و ارائه راهکارهایی برای بهرهبرداری اقتصادی با توجه به پایدار بودن منطقه میباشد.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎پرندهنگری و ماهیگیری جز پتانسیلهای بالقوه در منطقه بوده و برنامهریزیهای صحیح علمی میتواند عامل مهمی برای درآمدزایی ساکنین این منطقه, با توجه به توسعه پایدار در محیط جغرافیایی آن باشد. همچنین شهرستان دزفول با داشتن گونهی منحصر به فرد(آندمیک ایرانی) سمندر لرستانی, میتواند به عنوان یک منطقهی مهم پرجاذبه, در سطح ایران و جهان مورد توجه قرار گیرد.

لینک کمکی